Funding and financial support

We greatly appreciate the financial support of the below-mentioned foundations and institutions:

 • ACROBATIC - Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi
 • Beckett-Fonden
 • BETA.HEALTH - The Danish National Innovation Platform for Future Healthcare
 • Danaflex
 • Danmarks Frie Forskningsfond
 • Fabrikant Einar Willumsen
 • Grosserer L.F. Foghts Fond
 • Hans Skoubys og Hustru Emma Skoubys Fond
 • Harboefonden
 • Helga and Peter Kornings Fond
 • Hørslevfonden
 • Jascha Fonden
 • Karen Elise Jensens Fond
 • Kong Chr. 10's Fond
 • Kræftens Bekæmpelse
 • KV Fonden(Kathrine og Viggo Skovgaards Fond)
 • Lundbeckfonden
 • Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis Legat
 • Musikforlæggerne Agnes og Knut Mørk's Fond
 • Oticon Fonden/William Demant Fonden
 • Overlærer Svend Hansens Fond
 • Riisfort Fonden
 • Schioldanns Fond
 • Søster og Verner Lipperts Fond
 • Torben og Alice Frimodts Fond
 • Toyota-Fonden
 • Traun-Pedersens Mindelegat
 • Trygfonden
 • Tømrermester Jørgen Holm og hustru Elisa f. Hansens Mindelegat
 • Aase and Ejnar Danielsens Fond
   
 • Danske Forvaltning
 • Region Midtjylland
 • Sundhedsstyrelsen