International Center for HIV Cure Research

Få medicinske forskningsområder har oplevet så betydelige gennembrud de seneste årtier som HIV.

På færre end 20 år er en positiv HIV-test gået fra at være noget nær en dødsdom til i dag at betyde et liv med en kronisk sygdom, hvis man modtager den rette behandling. 

I dag kan HIV-smittede leve et stort set normalt liv, være seksuelt aktive og endda få børn uden at overføre virus til andre, så længe de går til regelmæssig kontrol og tager deres daglige medicin.

Selvom forskning og bedre medicin har mindsket både dødelighed og smitterisiko for velbehandlede personer med HIV, er det stadig ikke muligt at kurere HIV. Derfor må HIV-smittede tage medicin dagligt resten af deres liv for at undgå, at sygdommen udvikler sig.

Cirka 6.000 danskere er smittet med HIV, og behandlingen af hver person koster samfundet cirka 100.000 kr. om året. Sygdommen har desuden store personlige og psykiske konsekvenser, 
fordi mange HIV-smittede lever et liv, som er tynget af skyldfølelse, tabu og stigmatisering.

På verdensplan er flere end 35 mio. mennesker smittet med HIV, og ca. 1,6 mio. døde af AIDS i 2012. Tallene alene viser, at kampen imod HIV langt fra er overstået, og verden over arbejder forskere på at udvikle bedre behandlingsformer og i sidste ende måske en kur imod HIV. 

International Center for HIV Cure Research er blandt de førende inden for forskning i HIV-latens. Hos velbehandlede HIV-patienter er virusmængden i blodet så lille, at den ikke kan måles. Alligevel er patienten stadig inficeret, fordi små mængder af virus ligger i dvale i kroppens immunceller – parate til igen at producere mere virus, hvis patienten afbryder sin behandling.

Verden over har forskere i årevis arbejdet ud fra en teori om, at en aktivering af det latente virus i cellerne kan være et betydeligt skridt i retning af at udvikle en behandlingsmetode, der kan udrydde HIV. 
I sommeren 2014 kunne forskere fra forskningafdelingen for første gang nogensinde præsentere et bevis for, at man ved hjælp af medicin kan aktivere latent virus, så det igen kan måles i blodet. Denne opdagelse giver håb for, at det i fremtiden vil være muligt at gøre det latente virus synligt for immunforsvaret, så det selv kan udrydde HIV. Der er dog stadig mange forhindringer, som skal overvindes, men de foreløbige resultater fra forskningsafdelingen har allerede vakt international opsigt og anerkendelse.

På International Center for HIV Cure Research arbejder man meget med translationel forskning, som betyder, at afdelingens patienter bidrager til forskningen – for eksempel med blodprøver, og at forskerne har som mål, at forskningen skal kunne anvendes direkte på patienterne – i form af endnu bedre behandling. Den translationelle tankegang giver et meget dynamisk forskningsmiljø, som kommer patienterne til gode allerede på kort sigt.

Disse rammer og det tætte samarbejde med specialister fra andre dele af forskningsafdelingen er en del af årsagen til, at centret har opnået international anerkendelse inden for HIV-forskning.