Priser

GCP-enheden er finansieret af en basisbevilling fra Region Midt og Aarhus Universitet samt Region Nord og Aalborg Universitet. GCP-enheden yder derfor gratis monitorering og GCP assistance i op til 100 timer til forskerinitierede lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr, der gennemføres under disse institutioner. For assistance udover ovennævnte timer opkræves 700 kr. pr.­ time.

Prisfastsættelsen sker under forudsætning af, at forsøget kan betegnes som et ikke-kommercielt forsøg, hvilket ifølge GCP-enhederne er betinget af:

  • der må ikke foreligge aftaler om brug af forsøgsdata til et lægemiddelfirmas markedsføring eller regulatoriske formål
  • forsøgets design, udførelse, dataregistrering samt afrapportering skal være under sponsors kontrol
  • forsøget må ikke indgå som en del af et firmas udviklingsplan for et lægemiddel

Kliniske lægemiddelforsøg, der gennemføres udenfor ovenstående institutioner, forsøg der ikke er anmeldelsespligtige til Lægemiddelstyrelsen samt forsøg, der ikke betragtes som forskerinitierede, vil blive opkrævet betaling for GCP-enhedens ydelser.