Samarbejde

Institut for Klinisk Medicin har en lang tradition for videnudveksling, der dækker over:

  • Myndighedsbetjening
  • Efter- og videreuddannelse
  • Samarbejde med kommuner og regioner
  • Forskningsformidling til den brede offentlighed
  • Patentkontrakter og andet samarbejde med erhvervslivet
  • Konsulentfunktioner og tillidsposter for instituttets medarbejdere i advisory boards og videnskabelige komiteer.

Samarbejdsaftaler

Institut for Klinisk Medicin indgår årligt et stort antal samarbejdsaftaler med private og offentlige samarbejdspartnere. Siden 2000 har ansatte på offentlige danske forskningsinstitutioner været forpligtede til at melde deres opfindelser til institutionens patent- og kontraktenhed. Det har ført til adskillige partnerskaber med eksisterende virksomheder og etablering af nye selskaber. Ideer og opfindelser fra forskere og innovative iværksættere er vigtige kilder til vækst og fornyelse i det danske samfund.

Kontakt instituttet, hvis du er interesseret i at indgå en samarbejdsaftale.