Strategi

Institut for Klinisk Medicin (IKM) skriver sig ind i den overordnede strategi for AU Health ved, at instituttets strategiske målsætninger og indsatsområder knytter direkte an til de overordnede strategiske målsætninger for Health frem til 2020.

Et nyt governancedokument, som beskriver de ledelsesmæssige arbejdsgange, er i øjeblikket under udarbejdelse og vil blive offentliggjort ultimo 2019.