Psykiatrien

Inden for psykiatrien beskæftiger man sig med både børn, unge, voksne og retspsykiatri.

Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor med ansvar for at koordinere forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for det psykiatriske område er klinisk professor, Per Hove Thomsen.

Forskningsområder under Psykiatrien