Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har hjemme på fem adresser i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Der er fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af adresserne.

Den akademiske koordinator med ansvar for at koordinere forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved Hospitalsenheden Vest er Dr. Med. Annette Haagerup.

På Hospitalsenheden Vest findes der universitetsklinikker, som er særlige forskningsbaserede afdelinger, der har opnået anerkendelse for kvaliteten og omfanget af forskningsarbejdet på klinikken. Universitetsklinikkerne udnævnes af Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital og tilknyttes forskningen på Aarhus Universitet. 

Universitetsklinikker