E-læring erstatter foredrag og lærebøger

I nogle fag bruges tiden bedre på praktiske færdigheder, og studerende kan bedre huske teorien, når det sker gennem interaktive værktøjer, mener AU-professor. Han er en af initiativtagerne til et nyt e-læringskursus på medicinuddannelsen i Aarhus.

24.10.2012 | Lotte Fisker Jørgensen

Interaktive værktøjer fremmer læringen, ifølge professor Erik Sloth

E-læring frigiver tid til andre kompetencer

Når et hold aarhusianske medicinstuderende den 29. og 30. oktober 2012 møder op til professor Erik Sloths ultralydskursus, bliver det til en anden type undervisning end den, de er vant til. De har nemlig allerede lært teorien hjemmefra gennem et særligt e-læringsprogram, som er udviklet til formålet:

”Det handler jo om at ruste de studerende til den virkelighed, de møder, når de er færdiguddannede. I et fag som mit om ultralyd, der både kræver teoretisk viden og godt håndelag, er det oplagt at lade de studerende lære teorien gennem e-læring. På den måde kan vi bruge undervisningstiden på de mere praktiske færdigheder, som hvordan man scanner en patient med en håndholdt ultralydsscanner,” siger læge og professor Erik Sloth, Aarhus Universitet.

Læring bliver sjovere

Han har sammen med to kolleger udviklet et særligt e-læringsprogram om ultralydsscanninger.  Programmet har allerede med stor succes været brugt til læger på efteruddannelse. Nu er turen kommet til de studerende, der for første gang skal undervises i håndholdte ultralydsscanninger, fordi det bliver et mere og mere udbredt diagnostiseringsredskab i sundhedsvæsenet.

Katrine Bak Lund er en af de studerende, der er i gang med Erik Sloths e-læringsforløb. Det er første gang, hun har fulgt et e-læringsforløb på uddannelsen. Hun fremhæver de indlagte tests, som et positivt element ved den nye måde at arbejde på:

”Det er sjovere at lære på den måde, fordi der løbende er tests til hvert stofområde. De mange tests tvinger én til lige at genopfriske pointerne, og man får hurtigt feedback på det, man har lært. Det får man jo ikke ved en teoretisk lærebog”, siger Katrine Bak Lund, der er i gang med sit 9. semester på medicinstudiet.

Teori huskes bedre ved interaktiv læring

Det interaktive format gør ikke kun undervisningen sjovere. Ifølge Erik Sloth hjælper det også de studerende til at huske teorien bedre:

”Traditionelle forelæsninger er ren envejskommunikation, som ikke er særligt motiverende for indlæringen. I vores program med løbende tests bliver de studerende derimod hele tiden udfordret og tvunget til at forholde sig aktivt til dét, de lige har lært, og de får det derfor ind under huden på en helt anden måde. Det kan for eksempel være ved at skulle matche forskellige udsagn eller identificere bestemte organfunktioner ud fra nogle små scanningsfilm, ” siger Erik Sloth.

Han er overbevist om, at også andre meget teoretiske fag, der kræver megen udenadslære, med fordel ville kunne anvende e-læringsmodellen, hvis man har de rigtige værktøjer.


Yderligere oplysninger

Professor Erik Sloth
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Direkte telefon: 7845 1028
Mobil: 4075 7844
Email: sloth@dadlnet.dk


Health, Uddannelse