Om instituttet

Instituttet er murstensløst forstået på den måde, at forskningsfaciliteterne er integreret overalt på hospitalerne. Den kliniske forskning er udbygget til alle de sundhedsfaglige specialer, og der er moderne faciliteter til eksperimentel kirurgi og medicin, samt avancerede imaging-faciliteter. Instituttet har det overordnede ansvar for kandidatdelen af lægeuddannelsen og den molekylærmedicinske uddannelse.

Instituttets sekretariat og ledelse er placeret i INCUBA-bygningen på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard i Skejby

Aftale mellem Health og Region Midtjylland

Aftalen fastslår et tæt samarbejde på sundhedsområdet mellem universitetet og Region Midtjylland.

Samarbejdet har et overordnet ledelsesforum LUR (ledelsesforum for universitet og region) med to underliggende koordinationsudvalg for hhv. hospitalerne og folkesundhedsområdet.

Instituttets historie

Instituttet blev officielt oprettet i 1972, men den eksperimentelle kliniske forskning har foregået siden 1935, hvor de første laboratorier med direkte relation til de kliniske afdelinger blev etableret.

Den eksperimentelle kirurgiske forskning startede i 1952, i begyndelsen ved operationer (dyreforsøg) på Fysiologisk Institut.

Den eksperimentelle medicinske forskning voksede kraftigt fra midten af 1950’erne. Derfor var der allerede i starten af 1960’erne planer om at oprette et ”Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning”, som i sommeren 1972 blev en realitet.

I 2011 fik instituttet sit nuværende navn, Institut for Klinisk Medicin.