Find en ekspert

Denne ekspertliste er et udsnit af fakultetets samlede ekspertliste, som dækker alle fakultetets institutter.

Allergi


Forsker i

 • Allergi
 • Astma
 • KOL
 • Tuberkulose
 • Idiopatisk fibrose

Forsker i

 • Miljø
 • Arbejde og sundhed

Diabetes


Forsker i

 • Diabeteskomplikationer
 • Diabetes og teknologi
 • Type 1-diabetes

Forsker i

 • Diabetesmedicinering
 • Ernæring
 • Energiomsætning

Forsker i

 • Folkesundhed
 • Tidlig opsporing af diabetes
 • Type 2-diabetes

Graviditet og fødsler


Niels Uldbjerg

Professor, viceinstitutleder for uddannelse

Forsker i

 • Fødsler
 • Komplikationer ved fødsler

Ida Vogel

Klinisk professor

Forsker i

 • Fosterdiagnostik
 • Downs syndrom
 • Kromosomsygdomme
 • Genetik

Infektion og epidemi


Forsker i

 • Immunforsvar
 • Virus
 • Vacciner

Forsker i

 • Smitte og vaccinationer
 • Bakterier og virus
 • Meningitis, blodforgiftning, lungebetændelse og HIV 

Kræft


Forsker i

 • Immunterapi

Forsker i

 • Immunsystemet
 • Overlevelsesmuligheder
 • Antistofbehandling
 • Screening

Forsker i

 • Strålebehandling
 • Partikelterapi

Ole Mogensen

Klinisk lærestolsprofessor

Forsker i

Kræft i kvinders underliv (operation):

 • Celleforandringer
 • Livmoderhalskræft
 • Livmoderkræft
 • Æggestokkræft

Livsstil


Forsker i

 • Fysisk træning
 • Ernæring

Forsker i

 • Overvægt
 • Kost
 • Livsstilssygdomme

Forsker i

 • Faktorer, der kan påvirke fertilitet og tidlig pubertet

Parkinsons og demens inkl. Alzheimers


Forsker i

 • Årsager til Parkinsons sygdom
 • Tarmens betydning for Parkinsons sygdom
 • Skanninger ved Parkinson, Alzheimer og andre demenstyper

Forsker i

 • Årsagerne til Parkinsons sygdom
 • Årsagerne til Demens 
 • Årsagerne til Alzheimers sygdom

Psykiske sygdomme


Forsker i

Skizofreni og psykoser, herunder især:

 • Vanskeligheder med at aflæse og forstå andre menneskers intentioner
 • Vanskeligheder med bl.a. hukommelse, indlæring, koncentration og overblik
 • Psykologisk behandling af symptomerne ved skizofreni (kognitive behandlingsformer)

Forsker i

 • Genetik ved psykiske lidelser

Loa Clausen

Seniorforsker, psykolog

Forsker i

 • Psykiatriske lidelser hos børn og unge
 • Spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne

Forsker i

 • Sammenhængen mellem krop og psyke hos børn og unge med uforklarlige fysiske symptomer (liasonpsykiatri).
 • Udvikling af diagnostiske måleredskaber
 • Effekten af kognitive behandlingsformer

Forsker i

 • Psykiske lidelser blandt børn og unge; årsager, udvikling
 • Behandling af ADHD, OCD og angst/depression

Forsker i

 • Udvikling af nye dyremodeller for psykisk sygdom
 • Forståelse af virkningsmekanismer for medicin
 • Systematiske reviews og metaanalyser af prækliniske studier

Fandt du ikke, hvad du søgte?
Prøv fakultetets ekspertliste

Se også