Om Forskning

 

 

Forskning i urologiske sygdomme sker på Urinvejskirurgi under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Afdelingen forsker i sygdomme i nyre- urinveje både hos børn og voksne.
Forskningen foregår i tæt samarbejde med andre afdelinger og specialer i ind- og udland.
Formålet med afdelingens forskning er kontinuerligt at opdatere den kliniske viden indenfor alle områder af det urologiske speciale og at udvikle nye metoder indenfor grundforskningen.

Urinvejskirurgisk Forskningsenhed
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N 
Du finder os på Plan 1 ved krydspunkt  C119

Ansatte i Urinvejskirurgisk Forskningsenhed

Lærestolsprofessor Michael Borre 
Tlf 7845 2616
Mail: borre@clin.au.dk 

Professor L. Henning Olsen
Tlf 3091 5739
Mail: henning.olsen@Skejby.rm.dk

Professor Jørgen Bjerggaard Jensen
Tlf: 7845 2617
Mail: bjerggaard@skejby.rm.dk

Professorsekretær Lotte  B. Snabe
Tlf: 3091 5525
Mail: lottsnab@rm.dk

PA for lærestolsprofessor Michael Borre, Mette Krarup
Tlf: 3091 5586
Mail: mettkrar@rm.dk

Projektsygeplejerske Helene Holm Pedersen
Tlf: 7845 2638/3091 5584
Mail: helene.holm@skejby.rm.dk

Projektsygeplejerske Birgit Kaa Bach
Tlf: 7845 2637/3091 5582
Mail: birgit.kaa.bach@rm.dk 

Projektsygeplejerske Anna Munk Nielsen
Tlf: 7845 2622/3091 5459
Mail: annanils@rm.dk

Projektbioanalytiker Derya Ayyildez
Tlf.: 2460 8292
Mail: deroez@rm.dk

Projektbioanalytiker Birgitte Nielsen
Tlf: 3091 5420
Mail: birgitte.nielsen@aarhus.rm.dk

Projektbioanalytiker Jameela Safi
Tlf: 3091 5632
Mail: jamesafi@rm.dk

Projektbioanalytiker Mette Korsgaard Emdal
Tlf:  3091 1197 
Mail: mettekud@rm.dk

                                                                                                                                                                                                         

Journal Club

Urologisk Journal Club henvender sig til Ph.d. studerende og andre forskningsinteresserede i afdelingen.
Tidspunkt: Onsdage efter morgenkonference   

Kontakt venligst:
1. reservelæge Martin Stentebjerg Skøtt

maskoe@rm.dk