Nyrecancer

Grundforskning

DCB-REN

Indsamling af blod og urin i regi af Dansk Cance Biobank (DCB) til forskning i nyrecancer.

Indsamlingen sker i samarbejde med Molekylær Medicinsk afdeling MOMA

 

Hovedansvarlig: Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen