Karkirurgi

Karkirurgi

Det karkirurgiske speciale omhandler kirurgi af kroppens kar. Sygdommene består hovedsageligt af forsnævringer og tillukninger pga. åreforkalkning og blodpropper eller aneurismer, hvor karrene udvider sig og til sidst kan briste. Specialet omfatter bl.a.

  • Forebyggelse og behandling af sygdomme i blod- og lymfekar uden for hjernen og hjertet
  • Kirurgiske indgreb - både åben kirurgi og endovaskulære indgreb
  • Arteriosklerose i karrene uden for hjernen og hjertet og følgetilstande heraf
  • Aneurismesygdom

Forskning i thoraxkirurgi og karkirurgi udføres af forskere tilknyttet afdelingen Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi på Aarhus Universitetshopsital.

Forskningsansvarlig

Thomas Decker Christensen

Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d.

Forskningsside på AUH

Forskningsafsnittets hjemmeside