Samfundsmedicin

Samfundsmedicin

Det lægefaglige speciale samfundsmedicin beskæftiger sig med relationen mellem samfundsforhold og befolkningens sundhedstilstand. De to hovedretninger er socialmedicin og administrativ medicin.

I socialmedicinen arbejder speciallægen oftest på individniveau med socialmedicinske problemstillinger hos den enkelte borger. I den administrative medicin arbejder lægen på gruppeniveau med udvalgte grupper af befolkningen eller på samfundsniveau – fx med overvågning, opretholdelse og forbedring af befolkningens sundhedstilstand.

En speciallæge i samfundsmedicin anvender viden, metoder og færdigheder fra det kliniske lægelige arbejde sammen med viden, metoder og færdigheder fra epidemiologi, jura, folkesundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og sociologi. De samfundsmedicinske arbejdsområder omfatter:

  • Levevilkår og sundhed
  • Miljø og beredskab
  • Psykosociale forhold, livsstil og sundhed
  • Sundheds- og socialvæsenets struktur og funktion
  • Lovgivning, der regulerer sundhedsforhold og visse sociale forhold
  • Økonomiske relationer samt prioriteringer i sundhedssektoren
  • Samfundsmedicinske forskningsmetoder som fx registerforskning
  • Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed