Psykiatri

Det lægefaglige speciale psykiatri omhandler et bredt spektrum af psykiske lidelser hos voksne. Hertil kommer den retspsykiatriske gren og de såkaldt funktionelle lidelser, hvor patienter har fysiske symptomer, uden at årsagen kan findes i somatikken. Specialet psykiatri omfatter bl.a.

  • Behandling af depression
  • Behandling af psykotiske tilstande
  • Behandling af adfærdsforstyrrelser
  • Misbrugproblematikker
  • Forskning og uddannelse

Forskningsansvarlig

Stillingen er vakant

Forskningssider