Patologisk anatomi og cytologi

Det lægefaglige speciale patologisk anatomi og cytologi omhandler forandringer i væv, organer og på celleniveau. Vævs- og celleprøver tages typisk ved mistanke om kræft og har stor betydning for valget af behandlingsform. Specialet omfatter bl.a.

  • Mikroskopi i kombination med avancerede molekylære metoder (molekylær morfologi)
  • Scanning og digital billeddannelsesteknik
  • Arbejdet med at kortlægge og dermed forudsige udviklingen af sygdomme
  • Identifikation af patienter med særlig gavn af bestemte typer kræftbehandling
  • Forskning og uddannelse