Pædiatri

Det lægefaglige speciale pædiatri eller på dansk børnesygdomme er et aldersafgrænset lægefagligt speciale. Sygdomsmønstre hos børn er forskellige fra voksnes, og både symptomer, forløb, behandling og prognoser er påvirket af, at børn skal vokse og udvikle sig. Specialet omfatter bl.a.

  • Nyfødte børns sygdomme (neonatalogi)
  • Børneallergologi, dvs. de allergiske sygdomme og reaktioner
  • Socialpædiatri (symptomer udløst af sociale eller psykiske faktorer)
  • Neuropædiatri (fx epilepsi, Tourettes syndrom, mental retardering)
  • Forskning og uddannelse