Ortopædkirurgi

Det lægefaglige speciale ortopædkirurgi omhandler læren om knogler og deres behandling ved skader som  knoglebrud, led- og seneskader eller ved sygdom som fx betændelse eller svulster. Specialet omfatter bl.a.

  • Behandling af brud (frakturer) med skinne, gips eller skruer
  • Behandling af medfødte lidelser i bevægeapperatet
  • Forskning og uddannelse