Klinisk immunologi

Det lægefaglige speciale klinisk immunologi omhandler hele spektret fra udvælgelse og tapning af bloddonorer til lægelig rådgivning ved klinisk immunologiske problemstillinger som fx transfusions- og transplantationsbehandlinger. Specialet omfatter bl.a.

  • Udvælgelse og tapning af donorer
  • Produktion af væv og celler
  • Immundefekter og autoimmune sygdomme
  • Forligelighedsundersøgelser og rådgivning ved transfusion og transplantation
  • Forskning og uddannelse

Forskningsansvarlig

Forskningsside på AUH