Klinisk biokemi

Det lægefaglige speciale klinisk biokemi omhandler diagnostik, tolkning af og rådgivning om kemiske, biokemiske eller molekylærbiologiske undersøgelser – typisk prøver, som patienter får taget som led i udredningsforløb. Specialet omfatter bl.a.

  • Rådgivning af klinikere i andre specialer
  • Patientrådgivning (fx koagulationsforstyrrelser)
  • Forskning og uddannelse