Clinicians

Det Nye Universitetshospital

Her finder du links til guidelines og information om afdelingens kaffekasse.

 

Fremtidens hospital

De politiske visioner for Det Nye Universitetshospital i Århus er...

  • Et førende universitetshospital, der leverer specialiseret patientbehandling til Region Midtjylland og resten af Danmark
  • Et af de førende universitetshospitaler inden for forskning, uddannelse og udvikling
  • Et velfungerende lokalt hospital, hvor godt 400.000 borgere i Århus-området har adgang til almindelig hospitalsbehandling af høj kvalitet
  • Indgår som en integreret del af den samlede hospitalsstruktur i Region Midtjylland
  • Får god sammenhæng mellem specialistfunktioner, basisfunktioner, praktiserende læger, genoptræning, hjemmeplejen etc. ...til gavn for patienten
  • Skaber sammenhængende patientforløb af høj kvalitet i et helende miljø, der understøtter integritet, respekt, hjemlighed og værdighed
  • Et innovativt universitetshospital, hvor moderne teknologi understøtter høj kvalitet i patientbehandlingen og effektiv drift
  • Et universitetshospital med dynamisk implementering af nye behandlingsformer og ændringer i efterspørgslen af hospitalsydelser
  • Har en god intern og ekstern logistik