Akutmedicin

Det lægefaglige speciale akutmedicin omhandler den akutte og afklarende fase af et sygehuskrævende sygdomsforløb lige fra den første kontakt i akutmodtagelsen til udskrivelse eller eventuel indlæggelse i specialiseret sygehusafdeling. Specialet omfatter bl.a.

  • Tidlig vurdering af alle akutte patienter med henblik på hurtigt at identificere patienter med kritisk sygdom og akut opstået skade
  • Udredning og behandling af alle akutte tilstande for alle typer patienter på alle døgnets tidspunkter
  • Hurtig igangsættelse af alle typer tidskritisk behandling
  • Lægefaglig ledelse af den enkelte patients videre forløb i akutafdelingen
  • Tæt samarbejde med speciallæger fra andre specialer
  • Forskning og uddannelse på tværs af eksisterende faglige og organisatoriske skel.