Registrering af forsøg i offentlig tilgængelig database

Med henblik på at højne kvaliteten af videnskabelige artikler offentliggjorde de internationale videnskabelige tidsskrifters redaktører, ICMJE i 2004 nye retningslinjer for publicering af artikler i deres tidsskrifter. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at man for at få publiceret artikler om forsøg skal registrere forsøgene i et offentligt tilgængeligt register, der indeholder informationer om kliniske forsøg.

EU Clinical Trials Register, der henter oplysninger fra EudraCT-databasen, er pr. 26. marts 2012 blevet anerkendt som offentlig database. 

Dette kræver at ansøgningsskemaet (EudraCT) udfyldes på engelsk.

Vær dog opmærksom på følgende:

Fase I forsøg gøres ikke offentlig tilgængelige via EudraCT-databasen, og derfor bør alle fase I forsøg på voksne (inklusiv de offentlige) registreres i clinicaltrials.gov, eller en anden anerkendt database, inden inklusion af første forsøgsperson.

Afprøvninger med medicinsk udstyr skal ligeledes registreres i en offentlig tilgængelig database.

Lokale administratorer for Clinicaltrials.gov er: 
Region Midt: Helene Nørrelund
Region Nord: Anne Brokjær

Se mere på Én Indgang til Forskning i Danmark