Center of Clinical Ultrasound - CECLUS

Kort om CECLUS

Point-of-care ultralyd fokuserer på besvarelse af simple fokuserede kliniske spørgsmål. Point-of-care ultralyd er fortsat relativ nyt i Danmark, men udbredelsen på verdensplan er nærmest eksploderet inden for de seneste par år.

CECLUS er oprettet som et projekt, hvis vision er at maksimere succesraten for point-of-care baseret patientbehandling ved at udvikle CECLUS til en stabil akademiske platform for uddannelse, implementering, kvalitetssikring, kompetencevurdering og forskning inden for point-of-care ultralyd.

CECLUS er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health, Aarhus Universitet. CECLUS ledes af professor Peder Charles og lektorer Lars Bolvig. Herudover er læge Jesper Weile associeret til CECLUS.

Kontakt

CECLUS har til huse på Incuba Science Park, Skejby.

Ønskes yderligere informationer om CECLUS, kan du rette henvendelse til:

Adminstrative medarbejdere: