Core-faciliteter

Core-faciliteter er serviceenheder med særligt udstyr og specielle kompetencer. De tilbyder services til forskere på Aarhus Universitet, men er også tilgængelige for forskere fra andre universiteter, hospitaler mv. Core-faciliteterne er specialiseret inden for deres respektive områder for at give forbedret kvalitet og effektivitet.

CML har en stor tværdisciplinær samarbejdsflade, mellem navnlig sundheds- og naturvidenskabelige fagområder, med ekspertise inden for bl.a. micro imaging, telemetri, fysiologi-sensorer, hyperbarisk fysiologi og 3D printing. Alle interesserede er velkomne til at henvende sig. 

De Kirurgiske Forskningslaboratorier tilbyder operations- og laboratoriefaciliteter til både forskning og uddannelse. Enheden har en stor brugerflade og alle med interesse inden for forskning og uddannelse er velkomne til at henvende sig.

Laboratoriet, som er højt specialiseret indenfor endokrinologi og diabetes, udfører avancerede metaboliske undersøgelser af raske forsøgspersoner og patienter, udvikler nye hormonanalyser til forbedret diagnostik og behandling, opsætter celle- og vævsmodeller til belysning af cellulære sygdomsprocesser og arbejder med biomarkørforskning til identifikation af f.eks. sen-diabetiske komplikationer og hjertekarsygdom. Laboratoriets services tilbydes til forskere og klinikere fra alle landets universiteter og hospitaler. 

Institut for Klinisk Medicin råder over flere dyrestalde, som er placeret i tilknytning til de forskellige forskningsfaciliteter. Her er det muligt at holde en række forskellige dyrearter. 

FACS Core Faciliteten er udstyret med tre celle-sorteringsinstrumenter: To FACSAriaIII og en MoFlo Astrios. Derudover råder FACS Core Faciliteten også over to analyseapparater; en LSRFortessa med 4 lasere samt en NovoCyte med 3 lasere. Yderligere har facilitetens brugere adgang til et kombineret mikroskop og flowcytometer - en ImageStream. FACS Core Faciliteten servicerer alle forskergrupper ved Aarhus Universitet. Forskere fra andre universiteter samt det private erhvervsliv er også velkomne.

Forskningsenheden besidder udstyr og ekspertise vedr. massespektrometriske proteinanalyser (proteomics; LC-MS/MS) samt mitokondrie-funktion (SeaHorse; NucleoCounter) og signalering (LC-MS/MS), og vi tilbyder at samarbejde om projekter, der indeholder disse områder.

MOMA har udstyr og erfaring med mange molekylærbiologiske analyser, inkl. Next Generation Sequencing (RNA og DNA), digital droplet PCR og qPCR methyleringsprofiler. MOMA udfører fee for service projekter på NGS udstyr (Miseq og Nextseq) hvor MOMA leverer datafiler i godkendt kvalitet. MOMA deltager også i samarbejdsprojekter, primært hvis disse er indenfor MOMAs forskningsfelt. 

MR-Centret tilbyder skanningsfaciliteter til præ-kliniske og kliniske studier indenfor biomedicin og bio-science – herunder specielt dynamiske organfunktionsmålinger og detaljerede vævsmetaboliske målinger ved sygdomme.

TNU varetager avl og detailfænotypering af moderne psykiatriske dyremodeller. Teknikker som avanceret adfærdskarakterisering, mikrodialyse, biomarkøranalyse, hplc, proteinanalyse, gen-ekspression, og mikroskopi/stereologi er tilgængelige. Herudover huser TNU hjernesamlingen ved Aarhus Universitet. Alle interesserede er velkomne til at henvende sig.