Clinical Trial Unit

Sengeudlejning - lej en CTU

Klinisk Forsknings Afsnit (KFA) findes på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Sygehus, (NBG). Her er der mulighed for at leje sengepladser til kliniske forsøg.

Clinicaltrials.gov

Alle kliniske studier, som kræver myndighedsgodkendelse, skal registreres via Clinicaltrials.gov. 
Det kræver adgangstilladelse at inddatere i databasen.

Biostatistical Advisory Service (BIAS)

Statistisk hjælp og vejledning i forbindelse med kliniske forsøg. Både initialt og i forbindelse med forsøgsdesign, styrkeberegning mv. og senere i forløbet med den endelige dataanalyse.

Juridisk hjælp til kontrakter og samarbejdsaftaler

Kontakt Corporate Relations and Technology Transfer, AU (tto@au.dk) for at sikre, at kontrakter og samarbejdsaftaler udformes i overensstemmelse med gældende regler.

Vær opmærksom på, at Institut for Klinisk Medicin har en særlig arbejdsgang i forhold til samarbejdsaftaler. Læs en beskrivelse af arbejdsgange for godkendelse og underskrift af samarbejdsaftaler her (PDF).

REDCap

Rådgivning og praktisk hjælp vedrørende metodiske og tekniske aspekter af data-indsamling og behandling i kliniske forsøg.

GCP-enheden

Projekthåndtering
Hjælp til protokol, CRF, deltagerinformation, rekruttering, dokumentation, monitorering, audit og studierapport.

Ansøgninger 
Etisk Komité, Sundhedsstyrelsen og Datatilsyn.

Besøg GCP-enhedens hjemmeside.

Research Manager

Til projekter med biobank: hjælp til at holde styr på gyldige tilladelser, afslutte data og biobank ved projektophør og til samarbejde om biobankprøver og metoder (’research dating’). 

Besøg Research Managers hjemmeside for mere information

Gode råd til budgetter

  Der er yderligere mulighed for at få vurderet et specifikt budget af Gitte Jessing (KFE, Kræftafdelingen, AUH) og Jens Kanstrup Kjær (KFE, Hæmatologisk Afdeling, AUH)

  Kontakt Gitte og Jens ved at sende en mail til budget@clin.au.dk

  Gitte Jessing (KFE, Kræftafdelingen, AUH)

  Gitte Jessing - Leder af Klinisk Forsknings Enhed (KFE), MBA.

  Ansat som leder i KFE i 2002. KFE initierer årligt mellem 30 og 45 nye forsøg.

  Siden 2006 budget- og regnskabsansvarlig for KFE’s forskningsmidler, økonomistyring og sikring af løn til fondslønnet personale.

  Stor erfaring i kontraktforhandlinger med både lægemiddelindustrien og cooperative grupper forud for initiering og gennemførelse af medicinske behandlingsforsøg i Kræftafdelingen. Vægter budgetdækning højt i samarbejdet med lægemiddelindustrien.

  Jens Kanstrup Kjær (KFE, Hæmatologisk Afdeling, AUH)

  Jens Kanstrup Kjær - Projektmanager, Cand.Scient.San.

  Ansat på Hæmatologisk Afdeling R, Klinisk Forskningsenhed i år 2010 som projektbioanalytiker.

  Siden 2013 ansvarlig for uddelegeret ledelses-funktioner vedrørende økonomistyring og kontrakthåndtering, herunder budgetudarbejdelse og forhandling i kliniske protokoller på Hæmatologisk Afdeling R.

  Fra 2014 ligeledes kontrakthåndtering for Medicinsk afdeling, Hæmatologisk sektion på Hospitalsenheden Vest.

  Én indgang koordinator