Forskning

Forskningen på Institut for Klinisk Medicin foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne i Region Midtjylland, og den spænder fra grundforskning til klinisk forskning. Forskerne på Institut for Klinisk Medicin indgår også i mange frugtbare samarbejder med andre forskningsgrupper i både ind- og udland.

Forskningen er organiseret ud fra princippet om, at grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling hænger tæt sammen, og Institut for Klinisk Medicin ved Health har ansvaret for kvaliteten og koordineringen af al forskning, der foretages på hospitalerne under Aarhus Universitetshospital samt på de øvrige hospitaler i Region Midtjylland. Institut for Klinisk Medicin rummer alle kliniske lægelige specialer, og denne organisering danner grundlag for helhedsorienteret forskning af højeste kvalitet inden for klinisk medicin.

Ledelsessamarbejde

For at sikre, at der er sammenhæng mellem forskningen og det kliniske arbejde, er der også et tæt ledelsessamarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Health.