Forskning i urologiske sygdomme sker på Urinvejskirurgi under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Afdelingen forsker i sygdomme i nyre- urinveje både hos børn og voksne.
Forskningen foregår i tæt samarbejde med andre afdelinger og specialer i ind- og udland.
Formålet med afdelingens forskning er kontinuerligt at opdatere den kliniske viden indenfor alle områder af det urologiske speciale og at udvikle nye metoder indenfor grundforskningen.

Ansatte i Urinvejskirurgisk ForskningsenhedProfessorsekretær

Mette Krarup

PA for lærestolsprofessor
E-mail: mettkrar@rm.dk
Tlf: 30 91 55 86


Projektsygeplejersker

Vibeke Juul Morrison

E-mail: vimorr@rm.dk 
Tlf: 24 44 23 54

Vibeke Laursen

E-mail: vibeke.laursen@rm.dk  
Tlf: 78 45 26 38/ 30 91 55 84

Birgit Kaa Bach

E-mail: birgit.kaa.bach@rm.dk   
Tlf: 78 45 26 37/ 30 91 55 82

Anna Munk Nielsen

E-mail: annanils@rm.dk   
Tlf: 78 45 26 22/ 30 91 54 59


Projektbioanalytikere

Derya Ayyildez

E-mail: deroez@rm.dk  
Tlf: 24 60 82 92

Birgitte Nielsen

E-mail: birgitte.nielsen@aarhus.rm.dk   
Tlf: 30 91 54 20

Jameela Safi

E-mail: jamesafi@rm.dk    
Tlf: 30 91 56 32

Mette Korsgaard Emdal

E-mail: mettekud@rm.dk    
Tlf: 30 91 11 97

Journal Club

Urologisk Journal Club henvender sig til Ph.d. studerende og andre forskningsinteresserede i afdelingen.
Tidspunkt: Onsdage efter morgenkonference   

Kontakt venligst:
1. reservelæge Martin Stentebjerg Skøtt

maskoe@rm.dk