Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt består af Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter, som er blevet samlet i én organisation med fælles hospitalsledelse.

Den akademiske koordinator med ansvar for at koordinere forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved Hospitalsenhed Midt er det Helge Kasch.

På Hospitalsenhed Midt findes der universitetsklinikker, som er særlige forskningsbaserede afdelinger, der har opnået anerkendelse for kvaliteten og omfanget af forskningsarbejdet på klinikken. Universitetsklinikkerne udnævnes af Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital og tilknyttes forskningen på Aarhus Universitet. 

Universitetsklinikker