GCP-enheden

Ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler

GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler kan benyttes af forskere med tilknytning til hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

GCP-enhedens formål er at yde vejledning og monitorering til offentligt ansatte forskere i forbindelse med igangsætning og gennemførelse af lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr, så disse udføres i overensstemmelse med GCP-reglerne.

Good Clinical Practice (GCP) er en international anerkendt kvalitetsstandard for kliniske lægemiddel forsøg med mennesker. Retningslinjerne er beskrevet i GCP-guideline Note for Guidance on Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95) (PDF).

Der findes tre GCP-enheder i Danmark, som er beliggende i København, Aarhus/Aalborg og Odense. Alle GCP-enhederne har et tæt samarbejde omkring kliniske forsøg.

Se GCP-enhedernes fælles hjemmeside.