Forskning

Kroniske neuropatiske smerter udgør et stort problem både for den enkelte patient pga. nedsat livskvalitet, indkomsttab, funktionsnedsættelse m.v. og for samfundet pga. betydelige udgifter til medicin, sygedagpenge og pensioner.

Kroniske smerter er vanskelige at behandle, og smerterne kan ofte kun reduceres. Det er derfor vigtigt fortsat at forske i de bagvedliggende årsager og mekanismer med henblik på at forbedre behandlingen.

De aktuelle forskningsområder er:

  • Risikofaktorer og prædiktorer for neuropatiske smerter
  • Udvikling af neuropati efter diabetes og kemoterapi, med og uden smerter
  • Neuropatiske smerter efter kirurgi, herunder amputationssmerter
  • Smerter hos børn og unge med cerebral parese
  • Det sympatiske nervesystem og smerter
  • Smertefysiologi, herunder forståelse for kulde- og varmeprocessering
  • Eksperimentel smerteforskning
  • Smertebehandling

Dansk Smerteforskningscenter blev grundlagt med det primære formål at forske i kroniske smerter, specielt neuropatiske smerter.

Læs om neuropatiske smerter på siden her.

Neuropatiske smerter defineres som smerter der er forårsaget af en skade eller sygdom, som afficerer det somatosensoriske nervesystem.1,2

  1. Jensen et al. A new definition of neuropathic pain. PAIN 2011; 152: 2204-5.
  2. http://www.iasp-pain.org/terminology?navItemNumber=576#Neuropathicpain