Strategi

Institut for Klinisk Medicin (IKM) skriver sig ind i den overordnede strategi for AU Health ved, at instituttets strategiske målsætninger og indsatsområder knytter direkte an til de overordnede strategiske målsætninger for Health frem til 2020.

Instituttets strategi og handleplaner er udarbejdet under hensyn til de tre særligt prioriterede indsatsområder (Must Win Battles) for Health, samtidig med at blikket også er rettet mod instituttets fremtidige strategiske indsatsområder indenfor universitetets fire kerneopgaver:

  • forskning
  • uddannelse
  • videnudveksling
  • talentudvikling.

Instituttets strategiske målsætninger og indsatsområder er beskrevet dokumentet Governance på Institut for Klinisk Medicin. Dokumentet er midlertidigt, da instituttet er i gang med at opdatere sin strategi. Et nyt governancedokument vil være på plads i juni 2019.