Præhospitalet

Præhospitalet har ansvaret for den sundhedsfaglige indsats samt den transport, som borgere tilbydes i forbindelse med transport til og fra behandling.

Præhospitalets forskningsenhed superviserer flere præhospitale forskningsprojekter, både 3-årige ph.d.-projekter samt kortere projekter vedrørende det præhospitale område. Forskningsprojekterne kan være både internt og eksternt finansierede.

Den akademiske koordinator med ansvar for at koordinere forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved Præhospitalet er lektor Ingunn Riddervold.