Mave-Barn-Centret

Mave-Barn-Centret er et af de kliniske centre, hvorunder de lægefaglige specialer er organiseret. Mave-Barn-Centret dækker både kirurgiske og medicinske områder.

Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor med ansvar for at koordinere forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved Mave-Barn-Centret er klinisk professor, overlæge, dr.med. Niels Uldbjerg.

Forskningsområder under Mave-Barn-Centret