Kræft- og Inflammationscentret

Kræft- og Inflammationscentret er et af de kliniske centre, hvorunder de lægelige specialer er organiseret. Kræft- og Inflammationscentret dækker både kirurgiske og medicinske områder.

Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor med ansvar for at koordinere forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved Kræft- og Inflammationscentret er klinisk professor, overlæge, dr.med. Peter Hokland.

Forskningsområder under Kræft- og Inflammationscentret