Akutcentret

Akutcentret er et af de kliniske centre, hvorunder de lægelige specialer er organiseret. Akutcentret dækker både kirurgiske og medicinske områder.

Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor med ansvar for at koordinere forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved Akutcentret er klinisk professor, overlæge, dr. med. Jens Otto Lunde Jørgensen.

Forskningsområder under Akutcentret


Forskningscentre