Organisation

På Institut for Klinisk Medicin er vi i øjeblikket ved at nytænke og revidere vores organisering. Arbejdet strækker sig over første halvdel af 2018 og forventes afsluttet senest 1. juli 2018.

Indtil da har vi en midlertidig situation, hvor fem klinisk koordinerende lærestolsprofessorer har ansvar for forsknings- og uddannelsesaktiviteter på de fagområder, som indtil efteråret 2017 var samlet i fem centre på Aarhus Universitetshospital.

Samme koordineringsopgave varetager de akademiske koordinatorer på Præhospitalet og regionshospitalerne.

Selv om centerniveauet ikke længere findes hos vores samarbejdspartner Aarhus Universitetshospital, har vi af hensyn til overblikket valgt at bevare nedenstående oversigt, indtil instituttets nye organisation er faldet på plads.

Centre


Regionshospitaler, Præhospital og Psykiatri