Organisation

På Institut for Klinisk Medicin følger dele af vores organisering centerinddelingen på Aarhus Universitetshospital

Der er til hvert center knyttet en klinisk koordinerende lærestolsprofessor, der har ansvar for at koordinere forsknings- og uddannelsesaktiviteterne i centeret.  

Samme koordinationsopgave varetager de akademiske koordinatorer på Præhospitalet og regionshospitalerne, som ligeledes er en del af organiseringen omkring sundhedssamarbejdet mellem Institut for Kliniske Medicin og Region Midtjylland. 

Centre


Regionshospitaler, Præhospital og Psykiatri