Ledige stillinger

Externally funded associate professorship in biostatistics and clinical epidemiology 929538

Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling søger en erfaren og motiveret lektor i biostatistik og klinisk epidemiologi med fokus på registerbaseret kohorte og case-control analyser.

Arbejdsstedets adresse er Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N.

Institut for Klinisk Medicin har – i et tæt samarbejde med hospitalerne – det overordnede ansvar for forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland. Hovedparten af forskningen foregår på Aarhus Universitetshospital, men med stigende aktiviteter på regionshospitalerne.

Klinisk Epidemiologisk Afdeling er en forskningsafdeling ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Afdelingen anvender moderne epidemiologiske metoder til at undersøge patientpopulationers prognose i bred forstand og beskæftiger sig med mange forskellige forsknings- og rådgivningsaktiviteter.. Afdelingen har en lang række nationale og internationale akademiske samarbejdspartnere, samt omfattende samarbejde med biotek og lægemiddelindustri.

Afdelingen ledes af en klinisk lærestolsprofessor. Derudover har afdelingen ansat 7 professorer og 6 overlæger samt ca. 40 ph.d.-studerende.

Stillingen, der er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, forventes besat snarest muligt. Ansættelsen er tidsbegrænset til 2 år med virkning fra ansættelsesdatoen.

Lektoren refererer til afdelingens kliniske professor (chair).

Ansvarsområder/arbejdsopgaver
• Lektoren vil være ansvarlig for biostatistiske analyser indenfor afdelingens internationale forskningsprogrammer.
• I henhold til aftalen mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet forventes lektorer at deltage i undervisning, supervision og kontraktforskning.
• Med reference til afdelingsledelsen selvstændigt varetage kliniske epidemiologiske rådgivnings- og driftsopgaver for regionale og nationale myndigheder samt andre samarbejdspartnere.
• Virke som vejleder ved klinisk epidemiologiske forskningsprojekter som udgår fra afdelingen eller gennemføres i samarbejde med andre afdelinger.
• Virke som underviser ved præ- og postgraduat undervisning, som varetages af afdelingen.

Kvalifikationer
Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Endvidere fordrer stillingen følgende særlige kvalifikationer: 
• Ansøgerens kvalifikationer bør indeholde en relevant sundhedsfaglig forskergrad på minimum ph.d. niveau, samt omfattende erfaring med forskning baseret på eksisterende datasæt, både kohorte og case-control studier. 
• Omfattende forskningsmetodologisk uddannelse.
• Indgående kendskab til epidemiologiske og biostatistiske metoder.
• Dokumenteret erfaring med vejledning samt undervisningserfaring.
• Omfattende erfaring med team ledelse.
• Dokumenteret gode samarbejdsevner med såvel administrative og kliniske miljøer.
• Aktivt samarbejde med internationale forskningsmiljøer. 


Vi tilbyder
Vi tilbyder ansættelse i et spændende forskningsmiljø i en afdeling med mange internationale forbindelser.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Professor Henrik Toft Sørensen, dr.med., ph.d. på tlf. 8716 8215 eller professor Lars Pedersen, ph.d. på tlf. 8716 8215.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  25.09.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.