Ledige stillinger

Videnskabelige stillinger

Eksternt lektorat ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Grønland 929114

Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet er et eksternt lektorat ledigt for perioden 01.10.17 (eller snarest herefter) til 31.01.2021 ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Grønland til varetagelse af klinisk undervisning svarende til 24 konfrontationstimer pr. semester på lægestudiets kandidatdel.

Arbejdsopgaver:
Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningen inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver.

Den eksterne lektor ansættes til at varetage 24 konfrontationstimer pr. semester. Til hver konfrontationstime medregnes 2½ time til forberedelse. Der vil således blive honoreret for 60 arbejdstimer pr. semester.

Kvalifikationskrav

Den eksterne lektor skal have en ansættelse som læge ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau. Herudover forventes yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet il at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  09.10.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

  Teknisk administrative stillinger

  Eksternt lektorat ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Grønland 929114

  Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet er et eksternt lektorat ledigt for perioden 01.10.17 (eller snarest herefter) til 31.01.2021 ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Grønland til varetagelse af klinisk undervisning svarende til 24 konfrontationstimer pr. semester på lægestudiets kandidatdel.

  Arbejdsopgaver:
  Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningen inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver.

  Den eksterne lektor ansættes til at varetage 24 konfrontationstimer pr. semester. Til hver konfrontationstime medregnes 2½ time til forberedelse. Der vil således blive honoreret for 60 arbejdstimer pr. semester.

  Kvalifikationskrav

  Den eksterne lektor skal have en ansættelse som læge ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau. Herudover forventes yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

  Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet il at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  09.10.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

  Deltidsunderviserstillinger

  Eksternt lektorat ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Grønland 929114

  Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet er et eksternt lektorat ledigt for perioden 01.10.17 (eller snarest herefter) til 31.01.2021 ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Grønland til varetagelse af klinisk undervisning svarende til 24 konfrontationstimer pr. semester på lægestudiets kandidatdel.

  Arbejdsopgaver:
  Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningen inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver.

  Den eksterne lektor ansættes til at varetage 24 konfrontationstimer pr. semester. Til hver konfrontationstime medregnes 2½ time til forberedelse. Der vil således blive honoreret for 60 arbejdstimer pr. semester.

  Kvalifikationskrav

  Den eksterne lektor skal have en ansættelse som læge ved Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau. Herudover forventes yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

  Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet il at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  09.10.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.