Ledige stillinger

Kandidat søges til ph.d.-projekt om HPV og fertilitet ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet 928728

Ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet udbydes et ph.d.-projekt med den foreløbige titel ”Betydningen af cervix dysplasi, behandling og HPV-vaccination for nedsat fertilitet”. Der er tale om et finansieret projekt, der er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Det er normeret til at vare tre år med start den 1. januar 2018.

Projektet
Ph.d.-projektet vil tage udgangspunkt i forskningsprojektet SnartForældre.dk, der er et prospektivt kohortestudie af danske kvinder, der forsøger at opnå graviditet. Formålet med SnartForældre.dk er at undersøge, i hvilken grad livsstil, lægemidler og sundhedstilstand har betydning for kvinders fertilitet. Det konkrete ph.d.-projekt skal belyse, om der er en sammenhæng mellem fertilitet og henholdsvis HPV-infektion, behandling med keglesnit samt HPV-vaccination. Projektet skal baseres på spørgeskemadata, der er indsamlet fra ca. 10.000 danske kvinder, samt registerdata, primært fra Patologidatabanken. Kandidaten skal i sammenhæng med projektet indgå i driften af SnartForældre.dk herunder bidrage til fondsansøgninger og rekruttering af deltagere.

Forskningsmiljø
Ph.d.-projektet er tilknyttet Klinisk Epidemiologisk Afdeling, som driver fri og uafhængig forskning på højt internationalt niveau. Afdelingen består af ca. 50 medarbejdere, som arbejder med epidemiologisk forskning. SnartForældre.dk, er støttet af The National Institute of Child Health and Human Development, USA og gennemføres som et samarbejde mellem forskere fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Department of Epidemiology ved Boston University i USA.

Vi tilbyder:
• Mulighed for faglig videreudvikling i et spændende epidemiologisk forskningsmiljø
• Deltagelse i dansk/amerikansk projektgruppe med regelmæssige møder
• Udlandsophold
• Undervisning og Journal Club
• Et godt arbejdsmiljø, med en blanding af studerende, unge og seniore forskere
• Fleksible arbejdstider og gode kontorfaciliteter

Kvalifikationer
• Læge eller tilsvarende baggrund
• Interesse for patologi og fertilitet (reproduktionsepidemiologi) vægtes højt
• Kendskab og lyst til at arbejde med epidemiologiske forskningsmetoder, herunder primær dataindsamling, dataanalyse samt udarbejdelse af videnskabelige artikler
• Gode mundtlige og skriftlige kundskaber i engelsk
• Gode samarbejdsevner
• Evne til at arbejde selvstændigt og målrettet

Ansættelsesforhold
Tiltrædelse 1. januar 2018 eller efter aftale.

Den udvalgte kandidat kan først ansættes, når der er søgt om godkendelse af projektet hos Forskeruddannelsen, Health, AU, og denne har godkendt projekt og ansøger. Information om ansøgningsprocessen kan findes på Graduate School of Health’s hjemmeside.

Kandidaten vil referere til seniorforsker Ellen M. Mikkelsen og professor Henrik Toft Sørensen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

For yderligere information se venligst www.kea.au.dk samt www.snartforældre.dk 
eller kontakt seniorforsker, ph.d, MPH, Ellen M. Mikkelsen, tlf: +45 87 16 82 07, mail: em@clin.au.dk

Ansøgninger bedes sendt til følgende e-mailadresse: jsse@clin.au.dk  

Samtaler forventes afholdt den 27. og 28. september 2017.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.09.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.