Ledige stillinger

Videnskabelige stillinger

Lektorat ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet 923399

Eksternt finansieret lektor i klinisk epidemiologi. 

Arbejdsstedet 

Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, søger en erfaren, dygtig og motiveret lektor i klinisk epidemiologi med fokus på reproduktionsepidemiologi. 
Arbejdsstedets adresse er Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N. 
Institut for Klinisk Medicin har – i et tæt samarbejde med hospitalerne – det overordnede ansvar for forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland. 
Klinisk Epidemiologisk Afdeling er en forskningsafdeling ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Afdelingen anvender moderne epidemiologiske metoder til at undersøge patientpopulationers prognose i bred forstand og beskæftiger sig med mange forskellige forsknings-, rådgivnings- og kvalitetsaktiviteter. Afdelingen har en lang række nationale og internationale akademiske samarbejdspartnere, samt omfattende samarbejde med biotek og lægemiddelindustri. Afdelingen ønsker at udvikle kompetencerne inden for klinisk toksikologi og biomarkør forskning. 
Afdelingen ledes af en klinisk lærestolsprofessor og en ledende overlæge. Derudover har afdelingen ansat endnu en professor og 7 overlæger samt ca. 30 ph.d.-studerende. 

Forventet startdato samt ansættelsens varighed 

Stillingen, der er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, forventes besat 1. december 2017 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsbegrænset til 2½ år med virkning fra ansættelsesdatoen. Referenceforhold Lektoren refererer til afdelingens kliniske professor (chair). 

Ansvarsområder/arbejdsopgaver 

Lektoren skal 
• Drive egne primært kliniske epidemiologiske forskningsprogrammer med fokus på reproduktionsepidemiologi på højt internationalt niveau. 
I.h.t. aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet forventes seniorforskere af bruge ca. 50% FTE på forskningsopgaver og ca. 50% FTE på administrative opgaver, herunder undervisning, vejledning og kontraktforskning. 
• Med reference til afdelingsledelsen selvstændigt varetage kliniske epidemiologiske rådgivnings- og driftsopgaver for regionale og nationale myndigheder samt andre samarbejdspartnere. 
• Virke som vejleder ved klinisk epidemiologiske forskningsprojekter som udgår fra afdelingen eller gennemføres i samarbejde med andre afdelinger. 
• Virke som underviser ved præ- og postgraduat undervisning, som varetages af afdelingen. 

Vi forventer 

Ansøgerens kvalifikationer bør indeholde en relevant sundhedsfaglig forskergrad på minimum ph.d. niveau, samt omfattende erfaring med forskning baseret på eksisterende datasæt og biomarkører. 
Endvidere fordrer stillingen følgende særlige kvalifikationer: 
• Omfattende forskningsmetodologisk uddannelse. 
• Indgående kendskab til epidemiologiske og biostatistiske metoder. 
• Dokumenteret erfaring med vejledning af ph.d. studerende og yngre forskere samt undervisningserfaring på både præ og postgraduat niveau. 
• Omfattende erfaring med forskningsledelse – herunder erfaring i ledelse af internationale forskningsprojekter. • Dokumenteret gode samarbejdsevner med såvel administrative og kliniske miljøer. 
• Aktivt samarbejde med internationale forskningsmiljøer. 

Vi tilbyder 

Vi tilbyder ansættelse i et spændende forskningsmiljø i en afdeling med mange internationale forbindelser. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Professor Henrik Toft Sørensen, dr.med., ph.d. på tlf. 8716 8215.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  13.08.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

  Teknisk administrative stillinger

  Lektorat ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet 923399

  Eksternt finansieret lektor i klinisk epidemiologi. 

  Arbejdsstedet 

  Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, søger en erfaren, dygtig og motiveret lektor i klinisk epidemiologi med fokus på reproduktionsepidemiologi. 
  Arbejdsstedets adresse er Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N. 
  Institut for Klinisk Medicin har – i et tæt samarbejde med hospitalerne – det overordnede ansvar for forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland. 
  Klinisk Epidemiologisk Afdeling er en forskningsafdeling ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Afdelingen anvender moderne epidemiologiske metoder til at undersøge patientpopulationers prognose i bred forstand og beskæftiger sig med mange forskellige forsknings-, rådgivnings- og kvalitetsaktiviteter. Afdelingen har en lang række nationale og internationale akademiske samarbejdspartnere, samt omfattende samarbejde med biotek og lægemiddelindustri. Afdelingen ønsker at udvikle kompetencerne inden for klinisk toksikologi og biomarkør forskning. 
  Afdelingen ledes af en klinisk lærestolsprofessor og en ledende overlæge. Derudover har afdelingen ansat endnu en professor og 7 overlæger samt ca. 30 ph.d.-studerende. 

  Forventet startdato samt ansættelsens varighed 

  Stillingen, der er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, forventes besat 1. december 2017 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsbegrænset til 2½ år med virkning fra ansættelsesdatoen. Referenceforhold Lektoren refererer til afdelingens kliniske professor (chair). 

  Ansvarsområder/arbejdsopgaver 

  Lektoren skal 
  • Drive egne primært kliniske epidemiologiske forskningsprogrammer med fokus på reproduktionsepidemiologi på højt internationalt niveau. 
  I.h.t. aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet forventes seniorforskere af bruge ca. 50% FTE på forskningsopgaver og ca. 50% FTE på administrative opgaver, herunder undervisning, vejledning og kontraktforskning. 
  • Med reference til afdelingsledelsen selvstændigt varetage kliniske epidemiologiske rådgivnings- og driftsopgaver for regionale og nationale myndigheder samt andre samarbejdspartnere. 
  • Virke som vejleder ved klinisk epidemiologiske forskningsprojekter som udgår fra afdelingen eller gennemføres i samarbejde med andre afdelinger. 
  • Virke som underviser ved præ- og postgraduat undervisning, som varetages af afdelingen. 

  Vi forventer 

  Ansøgerens kvalifikationer bør indeholde en relevant sundhedsfaglig forskergrad på minimum ph.d. niveau, samt omfattende erfaring med forskning baseret på eksisterende datasæt og biomarkører. 
  Endvidere fordrer stillingen følgende særlige kvalifikationer: 
  • Omfattende forskningsmetodologisk uddannelse. 
  • Indgående kendskab til epidemiologiske og biostatistiske metoder. 
  • Dokumenteret erfaring med vejledning af ph.d. studerende og yngre forskere samt undervisningserfaring på både præ og postgraduat niveau. 
  • Omfattende erfaring med forskningsledelse – herunder erfaring i ledelse af internationale forskningsprojekter. • Dokumenteret gode samarbejdsevner med såvel administrative og kliniske miljøer. 
  • Aktivt samarbejde med internationale forskningsmiljøer. 

  Vi tilbyder 

  Vi tilbyder ansættelse i et spændende forskningsmiljø i en afdeling med mange internationale forbindelser. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Professor Henrik Toft Sørensen, dr.med., ph.d. på tlf. 8716 8215.

  Kvalifikationskrav

  Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

  Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  13.08.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

  Deltidsunderviserstillinger

  Lektorat ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet 923399

  Eksternt finansieret lektor i klinisk epidemiologi. 

  Arbejdsstedet 

  Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, søger en erfaren, dygtig og motiveret lektor i klinisk epidemiologi med fokus på reproduktionsepidemiologi. 
  Arbejdsstedets adresse er Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N. 
  Institut for Klinisk Medicin har – i et tæt samarbejde med hospitalerne – det overordnede ansvar for forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland. 
  Klinisk Epidemiologisk Afdeling er en forskningsafdeling ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Afdelingen anvender moderne epidemiologiske metoder til at undersøge patientpopulationers prognose i bred forstand og beskæftiger sig med mange forskellige forsknings-, rådgivnings- og kvalitetsaktiviteter. Afdelingen har en lang række nationale og internationale akademiske samarbejdspartnere, samt omfattende samarbejde med biotek og lægemiddelindustri. Afdelingen ønsker at udvikle kompetencerne inden for klinisk toksikologi og biomarkør forskning. 
  Afdelingen ledes af en klinisk lærestolsprofessor og en ledende overlæge. Derudover har afdelingen ansat endnu en professor og 7 overlæger samt ca. 30 ph.d.-studerende. 

  Forventet startdato samt ansættelsens varighed 

  Stillingen, der er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, forventes besat 1. december 2017 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsbegrænset til 2½ år med virkning fra ansættelsesdatoen. Referenceforhold Lektoren refererer til afdelingens kliniske professor (chair). 

  Ansvarsområder/arbejdsopgaver 

  Lektoren skal 
  • Drive egne primært kliniske epidemiologiske forskningsprogrammer med fokus på reproduktionsepidemiologi på højt internationalt niveau. 
  I.h.t. aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet forventes seniorforskere af bruge ca. 50% FTE på forskningsopgaver og ca. 50% FTE på administrative opgaver, herunder undervisning, vejledning og kontraktforskning. 
  • Med reference til afdelingsledelsen selvstændigt varetage kliniske epidemiologiske rådgivnings- og driftsopgaver for regionale og nationale myndigheder samt andre samarbejdspartnere. 
  • Virke som vejleder ved klinisk epidemiologiske forskningsprojekter som udgår fra afdelingen eller gennemføres i samarbejde med andre afdelinger. 
  • Virke som underviser ved præ- og postgraduat undervisning, som varetages af afdelingen. 

  Vi forventer 

  Ansøgerens kvalifikationer bør indeholde en relevant sundhedsfaglig forskergrad på minimum ph.d. niveau, samt omfattende erfaring med forskning baseret på eksisterende datasæt og biomarkører. 
  Endvidere fordrer stillingen følgende særlige kvalifikationer: 
  • Omfattende forskningsmetodologisk uddannelse. 
  • Indgående kendskab til epidemiologiske og biostatistiske metoder. 
  • Dokumenteret erfaring med vejledning af ph.d. studerende og yngre forskere samt undervisningserfaring på både præ og postgraduat niveau. 
  • Omfattende erfaring med forskningsledelse – herunder erfaring i ledelse af internationale forskningsprojekter. • Dokumenteret gode samarbejdsevner med såvel administrative og kliniske miljøer. 
  • Aktivt samarbejde med internationale forskningsmiljøer. 

  Vi tilbyder 

  Vi tilbyder ansættelse i et spændende forskningsmiljø i en afdeling med mange internationale forbindelser. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Professor Henrik Toft Sørensen, dr.med., ph.d. på tlf. 8716 8215.

  Kvalifikationskrav

  Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

  Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  13.08.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.