Ledige stillinger

Videnskabelige stillinger

Forskningsbioanalytiker indenfor prostatakræft 919206

Vil du være med til at understøtte vores forskning i prostatakræft? 

Er du 
Bioanalytiker, engageret, systematisk og selvstændig og har du lyst til at arbejde tværfagligt og patientnært? Så har vi måske jobbet til dig. 

Vi er 
Urinvejskirurgisk afd. K på Aarhus Universitetshospital i Skejby er et ledende regionalt center for behandling af patienter med prostatakræft. Afdelingen er også meget aktivt involveret i forskning og arbejder bl.a. tæt sammen med Molekylær Medicinsk Afd. (MOMA) ved AUH i Skejby om udvikling af nye molekylære biomarkører for prostatakræft. Indsamling af patientmateriale er en unik og helt uundværlig del af vore fælles forskningsaktiviteter. 

Vi søger 
Den rette person til at forestå den systematiske indsamling af materiale fra relevante patienter til vores forskningsbiobanker indenfor prostatakræft. 
Funktionen er placeret på Urinvejskirurgisk afdeling K, Aarhus Universitetshospital, samt Dagkirurgisk afsnit og foregår i tæt samarbejde med Forskningsenheden på afdeling K. 

Opgaver
Arbejdet består hovedsageligt i at:
• indsamle blod-, urin- og vævsprøver fra de involverede patienter 
• sikre udlevering af informationsmateriale, informere patienter og indhente informeret samtykke 
• planlægge og koordinere praktiske og administrative opgaver i forbindelse med indsamlingen af prøver til prostatakræftprojekter 

Stillingen indgår i et team på to bioanalytikere, som varetager funktionen i tæt samarbejde med overlæge, professor Michael Borre (afd. K) og professor Karina Dalsgaard Sørensen (MOMA). Arbejdsopgaverne og arbejdstiden tilrettelægges af dette team. 

Stillingen 
Er fondslønnet og tidsbegrænset til 2 år, men med mulighed for forlængelse under forudsætning af at yderligere fondsbevillinger opnås. Der er vagtfrihed og variabel dag-arbejdstid. Stillingen er som udgangspunkt på 32 timer/uge. Ansættelsen er placeret på Aarhus Universitet.
 
Tiltrædelse 
Hvis muligt 1. september 2017 ellers 1. oktober 2017. 

Yderligere oplysninger 
Fås ved henvendelse til overlæge, professor Michael Borre (afd. urinvejskirurgisk afd. K, tlf. 78452616) eller projektsygeplejersker (Susanne Skou Jensen, tlf. 78452636/Helene Holm, tlf. 78452638) eller professor Karina Dalsgaard Sørensen (MOMA, tlf. 78455316) Samtaler forventes afholdt mandag den 28. august 2017. 

Samtaler forventes afholdt mandag 28. august 2017.


Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen for bioanalytikere og fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO 10 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.08.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

Teknisk administrative stillinger

Forskningsbioanalytiker indenfor prostatakræft 919206

Vil du være med til at understøtte vores forskning i prostatakræft? 

Er du 
Bioanalytiker, engageret, systematisk og selvstændig og har du lyst til at arbejde tværfagligt og patientnært? Så har vi måske jobbet til dig. 

Vi er 
Urinvejskirurgisk afd. K på Aarhus Universitetshospital i Skejby er et ledende regionalt center for behandling af patienter med prostatakræft. Afdelingen er også meget aktivt involveret i forskning og arbejder bl.a. tæt sammen med Molekylær Medicinsk Afd. (MOMA) ved AUH i Skejby om udvikling af nye molekylære biomarkører for prostatakræft. Indsamling af patientmateriale er en unik og helt uundværlig del af vore fælles forskningsaktiviteter. 

Vi søger 
Den rette person til at forestå den systematiske indsamling af materiale fra relevante patienter til vores forskningsbiobanker indenfor prostatakræft. 
Funktionen er placeret på Urinvejskirurgisk afdeling K, Aarhus Universitetshospital, samt Dagkirurgisk afsnit og foregår i tæt samarbejde med Forskningsenheden på afdeling K. 

Opgaver
Arbejdet består hovedsageligt i at:
• indsamle blod-, urin- og vævsprøver fra de involverede patienter 
• sikre udlevering af informationsmateriale, informere patienter og indhente informeret samtykke 
• planlægge og koordinere praktiske og administrative opgaver i forbindelse med indsamlingen af prøver til prostatakræftprojekter 

Stillingen indgår i et team på to bioanalytikere, som varetager funktionen i tæt samarbejde med overlæge, professor Michael Borre (afd. K) og professor Karina Dalsgaard Sørensen (MOMA). Arbejdsopgaverne og arbejdstiden tilrettelægges af dette team. 

Stillingen 
Er fondslønnet og tidsbegrænset til 2 år, men med mulighed for forlængelse under forudsætning af at yderligere fondsbevillinger opnås. Der er vagtfrihed og variabel dag-arbejdstid. Stillingen er som udgangspunkt på 32 timer/uge. Ansættelsen er placeret på Aarhus Universitet.
 
Tiltrædelse 
Hvis muligt 1. september 2017 ellers 1. oktober 2017. 

Yderligere oplysninger 
Fås ved henvendelse til overlæge, professor Michael Borre (afd. urinvejskirurgisk afd. K, tlf. 78452616) eller projektsygeplejersker (Susanne Skou Jensen, tlf. 78452636/Helene Holm, tlf. 78452638) eller professor Karina Dalsgaard Sørensen (MOMA, tlf. 78455316) Samtaler forventes afholdt mandag den 28. august 2017. 

Samtaler forventes afholdt mandag 28. august 2017.


Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen for bioanalytikere og fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO 10 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.08.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

Deltidsunderviserstillinger

Forskningsbioanalytiker indenfor prostatakræft 919206

Vil du være med til at understøtte vores forskning i prostatakræft? 

Er du 
Bioanalytiker, engageret, systematisk og selvstændig og har du lyst til at arbejde tværfagligt og patientnært? Så har vi måske jobbet til dig. 

Vi er 
Urinvejskirurgisk afd. K på Aarhus Universitetshospital i Skejby er et ledende regionalt center for behandling af patienter med prostatakræft. Afdelingen er også meget aktivt involveret i forskning og arbejder bl.a. tæt sammen med Molekylær Medicinsk Afd. (MOMA) ved AUH i Skejby om udvikling af nye molekylære biomarkører for prostatakræft. Indsamling af patientmateriale er en unik og helt uundværlig del af vore fælles forskningsaktiviteter. 

Vi søger 
Den rette person til at forestå den systematiske indsamling af materiale fra relevante patienter til vores forskningsbiobanker indenfor prostatakræft. 
Funktionen er placeret på Urinvejskirurgisk afdeling K, Aarhus Universitetshospital, samt Dagkirurgisk afsnit og foregår i tæt samarbejde med Forskningsenheden på afdeling K. 

Opgaver
Arbejdet består hovedsageligt i at:
• indsamle blod-, urin- og vævsprøver fra de involverede patienter 
• sikre udlevering af informationsmateriale, informere patienter og indhente informeret samtykke 
• planlægge og koordinere praktiske og administrative opgaver i forbindelse med indsamlingen af prøver til prostatakræftprojekter 

Stillingen indgår i et team på to bioanalytikere, som varetager funktionen i tæt samarbejde med overlæge, professor Michael Borre (afd. K) og professor Karina Dalsgaard Sørensen (MOMA). Arbejdsopgaverne og arbejdstiden tilrettelægges af dette team. 

Stillingen 
Er fondslønnet og tidsbegrænset til 2 år, men med mulighed for forlængelse under forudsætning af at yderligere fondsbevillinger opnås. Der er vagtfrihed og variabel dag-arbejdstid. Stillingen er som udgangspunkt på 32 timer/uge. Ansættelsen er placeret på Aarhus Universitet.
 
Tiltrædelse 
Hvis muligt 1. september 2017 ellers 1. oktober 2017. 

Yderligere oplysninger 
Fås ved henvendelse til overlæge, professor Michael Borre (afd. urinvejskirurgisk afd. K, tlf. 78452616) eller projektsygeplejersker (Susanne Skou Jensen, tlf. 78452636/Helene Holm, tlf. 78452638) eller professor Karina Dalsgaard Sørensen (MOMA, tlf. 78455316) Samtaler forventes afholdt mandag den 28. august 2017. 

Samtaler forventes afholdt mandag 28. august 2017.


Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen for bioanalytikere og fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO 10 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.08.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.