Ledige stillinger

Studentermedhjælper til Institut for Klinisk Medicin 1018261

Vi søger med start i januar 2019 en studentermedhjælper til institutsekretariatet. Sekretariatet ligger i INCUBA-bygningen, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Aarhus N.

Institutsekretariatet hvem er vi?
Som studentermedhjælper vil du indgå i et sekretariat bestående af 10 engagerede medarbejdere med meget forskellige faglige baggrunde og forskelligartede opgaver. Vi er et udadvendt sekretariat med mange samarbejdspartnere internt på universitetet og eksternt til universitetshospitalet, regionshospitalerne og andre offentlige og private organisationer. Organisatorisk hører stillingen til institutsekretariatet, og du refererer således
til sekretariatslederen.

Vi søger en studentermedhjælper, der blandt andet skal varetage sagsbehandling og journalisering, men som i høj grad kan være fleksibel i opgavevaretagelsen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
 • Sagsbehandling af samarbejdsaftaler og forskningsaftaler indgået mellem Institut for Klinisk Medicin, universitets- og regionshospitalerne, (inter-)nationale medicinalfirmaer m.fl. Herunder indhentning af underskrifter fra aftalernes parter.
 • Journalisering af samarbejdsaftaler hos juristerne ved Enheden for Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel.
 • Afhentning og forsendelse af intern post.
 • At bistå med studieadministrative opgaver.
 • At have ansvaret for oprydning og opfyldning på vores lager.
 • At bistå alle sekretariatets medarbejdere ved ad hoc opgaver.
Vi forestiller os, at du:
 • Er i gang med din bacheloruddannelse.
 • Er serviceminded, imødekommende og udadvendt.
 • Er struktureret og detaljeorienteret.
 • Er meget fleksibel, da arbejdsopgavernes omfang og type varierer.
 • Har gode formuleringsevner på dansk og engelsk (især på skrift).
 • Kan tilrettelægge din egne arbejdsopgaver.
 • Evner at holde fokus i perioder med travlhed.
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med masser af hjælpsomme kollegaer.
 • Et studiejob hvor gensidig fleksibilitet er et nøgleord.
 • En uformel omgangstone.
 • Et studierelevant job, der peger i en bred administrativ retning.
Arbejdstiden kan variere, men vil i gennemsnit ligge på omkring 8 timer/uge fordelt over to faste ugentlige dage tilrettelagt efter dit studie.

Der vil være ansættelsesstart snarest muligt eller senest medio januar. Vi afholder ansættelsessamtaler fredag den 4. januar 2019.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. Deadline for at søge stillingen er den 19. december 2018.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte vores nuværende studentermedhjælper Mathilde Kjeldgaard Sørensen pr. mail: maks@clin.au.dk.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.12.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.