Ledige stillinger

Molekylær Medicinsk Afdeling opslår en forskerstilling inden for molekylær tarmkræftforskning 1013349

Vil du være med til at udvikle de molekylære biomarkører, der skal forbedre behandling og overlevelse for patienter med tyk- og endetarmskræft?

Hermed opslås en adjunktstilling af 3 års varighed inden for molekylær tarmkræftforskning ved Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Stillingen knytter sig til et igangværende prospektivt klinisk studie, IMPROVE, der omhandler anvendelse af cirkulerende tumor-DNA-biomarkører til prospektiv monitorering af restsygdom efter kurativ intenderet kirurgi og under behandling med kemoterapi. På basis af tumorspecifikke genomiske ændringer identificeret ved next generation sequencing (NGS), skal kandidaten udvikle tumorspecifikke PCR assays, der kan bruges til at detektere og kvantificere restsygdom via cirkulerende tumor-DNA (blodprøver). Kandidaten skal også arbejde med udvikling af en metode til targeteret sekventering af hyppigt muterede cancer-gener, der kan anvendes direkte til sekventering af cirkulerende cellefrit DNA. Målet er en mere effektiv opfølgning på patienterne efter primær operation og i forbindelse med onkologisk behandling. Den succesfulde kandidat er ansvarlig for samarbejdet med de kliniske afdelinger, der inkluderer patienter og indsamler vævs- og blodprøver i det prospektive, der knytter sig til projektet.

Startdatoen for stillingen er 1. februar 2019 eller hurtigst muligt herefter.

Kun ansøgere med stor erfaring inden for tarmkræftforskning vil blive udvalgt til samtale. Ligeledes vil der blive lagt vægt på, om ansøgerne har erfaring inden for følgende områder: Biomarkørudvikling, analyse af cancer-genomer, next generation sequencing, digital PCR samt udvikling af sensitive og specifikke PCR-baserede assays.

For yderligere information kontakt professor Claus Lindbjerg Andersen (Tel: 7845 5319; e-mail: cla@clin.au.dk).

Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger adjunkt skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  20.11.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.