Ledige stillinger

Bioanalytiker ved forskningsenheden på MR-centret, Aarhus Universitetshospital 1012667

MR-Centret, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet søger med start den 1. februar 2019 en bioanalytiker til opgaver i forbindelse med Centrets forskningsaktiviteter.

Ansættelsen sker ved Aarhus Universitet, men med tjenestested på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N. Stillingen er fondslønnet og tidsbegrænset til 5 år, men med mulighed for forlængelse under forudsætning af at yderligere fondsbevillinger opnås. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt.

MR Centret:
Forskningsenheden på MR-Centret er et internationalt forskningsmiljø for magnetisk resonans med fokus på biomedicinske forskningsområder. Enhedens nyeste forskningsområder er bl.a. MR-hyperpolarisering, som tilbydes patienter i diagnostisk øjemed. Enheden rummer flere MR-skannerum, sterillaboratorium til farmaceutisk produktion, laboratoriefaciliteter til kemihåndtering og cellestudier. Der udføres ligeledes dyreforsøg.

Opgaver knyttet til stillingen:
Til stillingen hører arbejdsopgaver relateret til en række forskellige forskningsprojekter indenfor hyperpolariserings-MR, molekylærbiologi og afledte formuleringsopgaver. Derudover bliver dine opgaver at bistå ved patientundersøgelser (patientlogistik, blod-urinprøver), samt udtagning og håndtering af prøver fra dyreeksperimentelle studier.
Opgaverne udføres i et alsidigt dynamisk miljø, der veksler mellem implementering af nye analysemetoder, samt udførelse af rutineopgaver. Arbejdet foregår i samarbejde med de ansvarlige forskere og ph.d.-studerende. Det daglige sprog er ofte engelsk, da forskningsenheden er besøgt af mange udenlandske gæsteforskere.

Foretrukne faglige kvalifikationer:
- Er autoriseret bioanalytiker
- Har erfaring med blodprøvetagning samt analysearbejde
- Rutineret erfaring med formuleringskemi
- Teoretisk indsigt i molekylærbiologiske analyser, håndtering af materialer mv.
- Tidligere erfaring med at arbejde i forskningsmiljøer
- Må være målrettet, omhyggelig, selvstændig og vant til at strukturere arbejdsgange
- Kan optræde kompetent pædagogisk i forhold til forskellige forskergrupperinger
- Er holdspiller og kan samarbejde på tværs af fagområder
- Trives med at have en stor berøringsflade og løse meget forskelligartede opgaver
- Er sprogligt velfunderet i engelsk

Ansøgningsfrist: 15. november 2018
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 47.

For yderligere information er ansøgere velkomne til at kontakte:
Lotte Bonde Bertelsen, molekylærbiolog, postdoc, ph.d., e-mail: lotte@clin.au.dk

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.11.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.