Ledige stillinger

Barselsvikar for dyrepasser søges til Translational Neuropsychiatry Unit (TNU), Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 1011748

Et vikariat på 37 timer/uge som dyrepasser ved TNU, ønskes besat pr. 1. december 2018. Vikariatet er på 5 måneder.

Hvem er vi 

Translational Neuropsychiatry Unit er en del af Institut for Klinisk Medicin, som hører under Health ved Aarhus Universitet. Enheden er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Vi er pt. 35 ansatte, hvoraf størstedelen er beskæftiget med videnskabeligt arbejde. Dyrestalden er normeret med 2 dyrepassere og en dyrepasserelev.
Grundforskningen omfatter neurofarmakologi, genetik og molekylærbiologi, hvor der pt. er ansat forskere, Ph.D.-studerende og speciale- og forskningsårsstuderende, samt forskningsbioanalytikere og administrativt personale.

Hvad indeholder stillingen 

I grundforskningen anvendes der mus og rotter som forsøgsdyr. Arbejdsopgaverne i neurofarmakologigruppen består primært af avlsopsætning, pasning af dyr, burvask, vedligehold, øremærkning samt registrering i vores LAS system. Derudover assisteres forskerne til tider med blodprøvetagning, perfusioner, dekapitering og injektioner.

Hvad forventer vi 

Praktisk erfaring med de nævnte dyrearter samt arbejdsopgaver vil være en fordel, men ikke et krav. Til gengæld forventer vi, at du er samarbejdsvillig, lærenem, fleksibel og god til at arbejde selvstændigt. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du har stor indflydelse på eget arbejde.

Flere oplysninger? 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingsleder Dorthe Eggertsen
(tel.: 78471101/30580187).
Du kan læse mere om TNU på www.tnu.au.dk.

Ansættelsessamtaler: vi forventer at holde samtaler i uge 47

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og 3F.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

09.11.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.