Ledelse

Jørgen Frøkiær

Institutleder
M
P +4578459000
P +4520234527

Linda Ibsen

Sekretariatsleder
M
H bygn. 2, INCUBA Skejby, 2.116
P +4578459002
P +4521341061

Viceinstitutledere

Jens Otto Lunde Jørgensen

Koordinerende klinisk lærestolsprofessor
M
P +4578462025
P +4520727383

Peter Hokland

Professor
M
P +4520225333
P +4520225333

Per Hove Thomsen

Koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Jens Christian Hedemann Sørensen

Koordinerende klinisk lærestolsprofessor
M
P +4578463461
P +4578463461

Niels Uldbjerg

Koordinerende klinisk lærestolsprofessor
M
P +4578453325
P +4520679420

Organisation

På Institut for Klinisk Medicin er vi i øjeblikket ved at nytænke og revidere vores organisering. Arbejdet strækker sig over første halvdel af 2018 og forventes afsluttet senest 1. juli 2018.