Rehabilitering

Xbox Kinect træning til mænd i kastrationsbehandling for prostatakræft

Betydning af fysisk træning af patienter med prostatakræft i kastrationsbehandling

Næsten halvdelen af alle prostatakræftpatienter, som modtager medicinsk kastrationsbehandling på grund af sygdommens spredning til f.eks. skelettet, oplever bivirkninger, som påvirker deres dagligdag.Patienterne beretter blandt andet om impotens, træthed, tab af muskelmasse samt vægtøgning. Ud over de bivirkninger, som patienterne direkte oplever, ses også bivirkninger såsom bl.a. udvikling af sukkersyge, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Studier har vist, at styrke-og kredsløbstræning kan begrænse nogle af bivirkningerne ved behandlingen, men studier af hjemmetræning er til dato kun udført i meget lille mængde, og der efterlyses mere forskning på området.

Træning ved hjælp af computerspil på tv-skærme er blevet afprøvet med personer i samme aldersgruppe som hovedparten af mænd med prostatakræft, og derfor afprøves denne træningsform nu på mænd med prostatakræft i medicinsk kastrationsbehandling.

Formålet med dette projekt er at undersøge effekten af 12 ugers hjemmetræning med Xbox Kinect målt på fysisk funktion, livskvalitet og blodværdier såsom blodsukker, insulin samt kolesterol.

Projektet inkluderer patienter fra de urologiske afdelinger i Region Midtjylland indtil sommeren 2016.

Projektansvarlig:Brigitta R Villumsen, sygeplejerske Ph.d. studerende Regionshospitalet Holstebro.  Tlf. 78439425. E-mail: brigvill@rm.dk

Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Michael Borre,