Rehabilitering

Xbox Kinect træning til mænd i kastrationsbehandling for prostatakræft

Betydning af fysisk træning af patienter med prostatakræft i kastrationsbehandling

Næsten halvdelen af alle prostatakræftpatienter, som modtager medicinsk kastrationsbehandling på grund af sygdommens spredning til f.eks. skelettet, oplever bivirkninger, som påvirker deres dagligdag.Patienterne beretter blandt andet om impotens, træthed, tab af muskelmasse samt vægtøgning. Ud over de bivirkninger, som patienterne direkte oplever, ses også bivirkninger såsom bl.a. udvikling af sukkersyge, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Studier har vist, at styrke-og kredsløbstræning kan begrænse nogle af bivirkningerne ved behandlingen, men studier af hjemmetræning er til dato kun udført i meget lille mængde, og der efterlyses mere forskning på området.

Træning ved hjælp af computerspil på tv-skærme er blevet afprøvet med personer i samme aldersgruppe som hovedparten af mænd med prostatakræft, og derfor afprøves denne træningsform nu på mænd med prostatakræft i medicinsk kastrationsbehandling.

Formålet med dette projekt er at undersøge effekten af 12 ugers hjemmetræning med Xbox Kinect målt på fysisk funktion, livskvalitet og blodværdier såsom blodsukker, insulin samt kolesterol.

Projektet inkluderer patienter fra de urologiske afdelinger i Region Midtjylland indtil sommeren 2016.

Projektansvarlig:Brigitta R Villumsen, sygeplejerske Ph.d. studerende Regionshospitalet Holstebro.  Tlf. 78439425. E-mail: brigvill@rm.dk

Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Michael Borre, 

FC Prostata Community

Formålet med FC Prostata Community projektet er, at undersøge om fodboldtræning i en fodboldklub (motionsfodbold) sammenlignet med de nuværende træningstilbud kan fastholde mænd med prostatakræft til at være fysisk aktive og forbedre livskvaliteten, muskelmassen og knoglestyrken.

Alle mænd der har fået stillet diagnosen prostatakræft kan deltage i FC Prostata Community

Det er ikke længere muligt for nye deltagere, at blive en del af projektet 

Forskning peger på, at regelmæssig fysisk aktivitet kan have en positiv effekt hos mænd med prostatakræft, bl.a. på sygdommens udvikling.
Samtidig har tidligere forsøg vist, at fysisk træning har en positiv effekt på muskelstyrke, muskelmasse, kondition, fysisk funktion, træthed og livskvalitet. Dog har størstedelen af de hidtidige forskningsforsøg primært undersøgt effekten af kortvarige træningstilbud udbudt på hospitaler, og vi savner derfor viden om effekten af længerevarende træningstilbud uden for hospitalsmiljøet.

Projektet er opbygget som et lodtrækningsforsøg dvs. der bliver trukket lod om, hvorvidt man kommer i enten den gruppe, der spiller fodbold eller i en kontrolgruppe, der opfordres til at være aktive.

Det samlede program for deltagelse i projektet løber over en periode på et halvt år, og uanset hvilken gruppe du kommer I, vil vi bede dig om at deltage i en række undersøgelser.

Fodboldtræningen vil foregå i Idrætsklubben Lyseng på lukkede hold. En erfaren fodboldtræner fra klubben vil være ansvarlig for alle fodboldtræninger og vil forud for forsøget have gennemført et skræddersyet kursus udviklet til netop dette projekt. 

Fodboldtræningen vil foregå over et halvt år med træning to gange ugentligt af én times varighed. Træningen vil bestå af opvarmning, øvelser og spil.

Hvis man ved lodtrækning udvælges til kontrolgruppen, vil vi tilbyde dig vejledning om, hvad du selv kan gøre for at være fysisk aktiv og opsøge motionstilbud i dit nærområde.

læs mere om tilbud i Aarhus kommune:

Projektet er iværksat på initiativ fra Julie Midtgaard, som ligeledes er førsøgsansvarlig. 
Undersøgelsen er forankret på Rigshospitalet under Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning.Kræftens Bekæmpelse.

Projektansvarlig: Professor, overlæge, dr. med., Ph.d. Michael Borre

Finansiering: Projektet er finansieret af TrygFonden og støttet af DBU

Læs mere her:

Se video her:

Krop og Sind

Online mindfulnesstræning mod stress, angst og depression blandt kræftoverlevere.

Formålet med projektet er at udvikle og evaluere en internet-baseret psykologisk behandling for psykiske senfølger i samarbejde med kræftoverlevere.
For at gøre “Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi” mere tilgængelig for kræftpatienter og overlevere, ønsker vi derfor - i samarbejde med brugerne - at udvikle og afprøve en internetleveret udgave af metoden.

Stress, angst og depression forekommer ofte blandt både kræftpatienter og kræftoverlevere og kan føre til længere hospitalsophold, forringet livskvalitet og forringet prognose. Ved mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi træner deltagerne i ”opmærksomhed mod nuet” og i bedre at acceptere følelser og fysisk ubehag. Dette er særligt relevant for kræftpatienter, hvis psykiske symptomer ofte hænger sammen med negative tanker om fortiden og bekymringer om fremtiden. 
Selvom metoden har vist sig effektiv blandt kræftpatienter, er tilgængeligheden i Danmark begrænset pga. få kvalificerede instruktører og geografiske, økonomiske og praktiske udfordringer.
En internetleveret udgave kan derfor være en praktisk løsning.

Hvem kan deltage i projektet?
Mænd der har gennemgået strålebehandling eller kirurgisk fjernelse af prostata på grund af prostatakræft og som vurderes helbredt for sygdommen.    
Ud fra Spørgeskema vurderes det om man har symptomer på angst, stress eller depression.  

Projektet henvender sig samtidig til kvinder der har gennemgået behandling for brystkræft og den den af projektet foregår på Onkologisk afdeling AUH 

Hvem kan ikke deltage i projektet?
Patienter der har tilbagefald af prostatakræft sygdommen og patienter der ikke forstår dansk kan ikke være med i projektet.

FAQ om projekt Krop & Sind:
Mindfulness-Baseret Kognitiv Træning er et forløb på 8 uger på internettet.

Hver uge læser deltageren tekst på internettet og laver øvelser ca. 45 min. hver dag
Deltageren har mulighed for at skrive beskeder til sin træner som er psykolog eller psykologistuderende 

Inden og efter træningsforløbet udfylder deltagerne en spørgeskemapakke på internettet. Det tager ca. 20 minutter.

Projektet laves i samarbejde med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (AU)
Overordnet projektansvarlig er professor, dr.med., Bobby Zachariae. 
Projektkoordinator er cand.psych Eva Rames Nissen, som er ansvarlig for udarbejdelse af I-MBKT-programmet i samarbejde med den involverede patientbrugergruppe og for gennemførelse af effektundersøgelsen.
Eva Rames Nissen forventes at gennemføre en PhD-uddannelse i forbindelse med projektet. 
Projektet vil bidrage til det eksisterende program for patientinvolvering ved AUH.

Projektansvarlig: Professor, overlæge, dr. med., Ph.d. Michael Borre