Peniscancer

For øjeblikket foregår flere kiliniske studier vedrørende peniscancer.

Der forskes blandt andet i risikofaktorer, livskvalitet og klinisk håndtering.  

En nærmere beskrivelse forventes uploadet ultimo 2016 / primo 2017.