Om Forskning

 

 

Forskning i urologiske sygdomme sker på Urinvejskirurgisk afdeling K under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Afdelingen forsker i sygdomme i nyre- urinveje både hos børn og voksne.
Forskningen foregår i tæt samarbejde med andre afdelinger og specialer i ind- og udland.
Formålet med afdelingens forskning er kontinuerligt, at opdatere den kliniske viden indenfor alle områder af det urologiske speciale og at udvikle nye metoder indenfor grundforskningen.

Urinvejskirurgisk Forskningsenhed
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N 
Du finder os på plan 3 (1 sal) ved krydspunkt  G303

Ansatte i Urinvejskirurgisk Forskningsenhed

Lærestolsprofessor Michael Borre 
Tlf 7845 2616
Mail: borre@clin.au.dk 

Professor Henning Olsen
Tlf 7845 2622
Mail: henning.olsen@Skejby.rm.dk

Professor Jørgen Bjerggaard Jensen
Tlf: 7845 2617
Mail: Bjerggaard@skejby.rm.dk

Professorsekretær Lotte  Bjerregaard Snabe
Tlf: 7845 2635
Mail: lottsnab@rm.dk

Professorsekretær Mette Them Krarup
Tlf: 78452634
Mail: mettkrar@rm.dk

Projektsygeplejerske Susanne Skou Jensen
Tlf: 7845 2636/30915582
Mail: susanne.skou@skejby.rm.dk

Projektsygeplejerske Helene Holm Pedersen
Tlf: 78452638/30915584
Mail: helene.holm@skejby.rm.dk

Projektsygeplejerske Birgit Kaa Bach
Tlf: 7845 2637/30915582
Mail: birgit.kaa.bach@rm.dk 

Projektsygeplejerske Anna Munk Nielsen
Tlf: 7845 2622/30915459
Mail: annanils@rm.dk

Projektbioanalytiker Jameela Safi
Tlf: 30915420
Mail: jamesafi@rm.dk

Projektbioanalytiker Derya Pero Øztoprak 
Tlf: 30915587
Mail: deroez@rm.dk

Projektbioanalytiker Mette Korsgaard Emdal
Tlf: 7845 2724/3091 1197
mail: mettekud@rm.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal Club

Urologisk Journal Club henvender sig til Ph.d. studerende og andre forskningsinteresserede i afdelingen.
Tidspunkt: Onsdage efter morgenkonference   

 

Program for 2017:

Kontakt venligst:
1. reservelæge Anna Krarup Keller

annakell@rm.dk